Monday, May 30, 2005


Detta är en bild från vårens sista cafe. Vi träffades i vårt Arkenbibliotek i sbd med vernissagen av C B Dackenbergs utställning Ylle och Bläck. Damen till vänster, Ingrid Mårtensson, är en mkt skicklig ambassadör för Märta - Stinastickningen. Vanten som hon stickar skall filtas. Posted by Hello

No comments: