Sunday, July 03, 2005


Så har det varit midsommar och Maja måste givetvis förevigas i sin första blomsterkrans. är hon inte ljuvlig? Posted by Picasa

No comments: