Thursday, February 23, 2006

OS - is stickning

Jag kommer nog inte att gå i mål på söndag eftersom det fattas garn. Men någon skall ju komma sist också! Det är i alla fall en mycket bra passform runt nacken på denna " bölger ". Den ligger mycket bra och går ut över axlarna. Posted by Picasa

No comments: