Saturday, September 17, 2005


Innan Ulrika kom hann vi med att sitta ute och sticka. Det var den 10/9!!! Posted by Picasa

No comments: