Saturday, September 17, 2005


Lördag förmiddadg var Mariana Eriksson, Kallmyra Mohair, inbjuden att berätta om sina mohairgetter. Det var en bedrövad Mariana som anlände till oss. Hon hade samma morgon hittat en get död i inhägnaden. Förmodligen hade ngt djur skrämt getterna under natten och en av dem hade trasslat in sig i elstängslet och avlidit. Vi fick en mycket bra information om djuren och ullen. Posted by Picasa

No comments: