Saturday, September 17, 2005


På Örnsköldsviks Museum pågår sedan midsommarveckan en Slöjdutställning. Vid vårt förra café tittade vi samtidigt på detta och Ulf guidade oss. Posted by Picasa

No comments: