Tuesday, January 10, 2006

Årets första café

Så var det dags igen! Vi var i kväll 12 st som träffades på museét. Jag tycker att det är en fantastisk uppslutning och en grupp har utkristalliserats. Vi planerade för bussresan till årsmötet och Sollentunamässan.
Vi är nu åtta medlemmar i Sticka och ALLA har för avsikt att åka. Dessutom ber vi nu att få bilda en lokalförening under namnet RUNDSTICKAN! Känns jättekul. Undertecknad står som kontaktperson.

1 comment:

Marika said...

Ja! Ja! Jippi! (Och vilket bra namn!)